Loại A - Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp.
Loại B - Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy trầy xước nhẹ
Loại C - Máy hoạt động bình thường, màn trầy nhẹ, thân máy cấn móp nhẹ.
Loại D - Máy hoạt động bình thường, ngoại hình xấu nhưng màn còn hiển thị và cảm ứng được.

MUA NGAY

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

800K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

800K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

800K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

400K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

400K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

400K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

400K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

400K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

400K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

300K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

200K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

200K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

200K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

200K

iPhone 6S 16GB

A - 1.300.000đ 
B - 800.000đ
C - 450.000đ
D - 360.000đ

iPhone 6S 64GB

A - 1.800.000đ 
B - 1.300.000đ
C - 490.000đ
D - 400.000đ

iPhone 6S 128GB

A - 1.900.000đ 
B - 1.400.000đ
C - 510.000đ
D - 410.000đ

iPhone 6S 32GB

A - 1.500.000đ 
B - 1.000.000đ
C - 470.000đ
D - 370.000đ

iPhone 6S Plus 32GB

A - 2.500.000đ 
B - 1.900.000đ
C - 750.000đ
D - 600.000đ

iPhone 6S Plus 16GB

A - 2.200.000đ 
B - 1.600.000đ
C - 650.000đ
D - 520.000đ

iPhone 6S Plus 64GB

A - 2.700.000đ 
B - 2.100.000đ
C - 800.000đ
D - 640.000đ

iPhone 6S Plus 128GB

A - 2.900.000đ 
B - 2.300.000đ
C - 900.000đ
D - 720.000đ

iPhone 7 128GB

A - 2.500.000đ 
B - 1.900.000đ
C - 750.000đ
D - 600.000đ

iPhone 7 32GB

A - 2.000.000đ 
B - 1.400.000đ
C - 700.000đ
D - 560.000đ

iPhone 7 256GB

A - 2.700.000đ 
B - 2.100.000đ
C - 800.000đ
D - 640.000đ

iPhone 7 Plus 128GB

A - 4.600.000đ 
B - 4.000.000đ
C - 1.450.000đ
D - 1.200.000đ

iPhone 7 Plus 32GB

A - 3.900.000đ 
B - 3.300.000đ
C - 1.400.000đ
D - 1.120.000đ

iPhone 7 Plus 256GB

A - 4.800.000đ 
B - 4.200.000đ
C - 1.500.000đ
D - 1.200.000đ

iPhone 8 128GB

A - 3.700.000đ 
B - 3.100.000đ
C - 1.700.000đ
D - 1.360.000đ

iPhone 8 64GB

A - 3.100.000đ 
B - 2.500.000đ
C - 1.550.000đ
D - 1.240.000đ

iPhone 8 256GB

A - 3.900.000đ 
B - 3.300.000đ
C - 1.850.000đ
D - 1.480.000đ

iPhone 8 Plus 128GB

A - 6.200.000đ 
B - 5.600.000đ
C - 3.200.000đ
D - 2.800.000đ

iPhone 8 Plus 64GB

A - 5.700.000đ 
B - 5.100.000đ
C - 3.000.000đ
D - 2.400.000đ

iPhone 8 Plus 256GB

A - 6.700.000đ 
B - 6.100.000đ
C - 2.500.000đ
D - 2.000.000đ

iPhone X 256GB

A - 7.200.000đ 
B - 6.600.000đ
C - 2.700.000đ
D - 2.200.000đ

iPhone X 64GB

A - 6.600.000đ 
B - 6.000.000đ
C - 2.500.000đ
D - 2.000.000đ

iPhone SE 2020 128GB

A - 4.900.000đ 
B - 4.300.000đ
C - 2.650.000đ
D - 2.200.000đ

iPhone SE 2020 64GB

A - 4.400.000đ 
B - 3.800.000đ
C - 2.500.000đ
D - 2.000.000đ

iPhone SE 2020 256GB

A - 5.200.000đ 
B - 4.600.000đ
C - 2.900.000đ
D - 2.300.000đ

iPhone XR 128GB

A - 7.000.000đ 
B - 6.400.000đ
C - 2.600.000đ
D - 2.100.000đ

iPhone XR 64GB

A - 6.400.000đ 
B - 5.800.000đ
C - 2.300.000đ
D - 1.900.000đ

iPhone XR 256GB

A - 7.400.000đ 
B - 6.800.000đ
C - 2.550.000đ
D - 2.100.000đ

iPhone XS 256GB

A - 8.200.000đ 
B - 7.500.000đ
C - 2.900.000đ
D - 2.400.000đ

iPhone XS 64GB

A - 7.200.000đ 
B - 6.500.000đ
C - 2.600.000đ
D - 2.200.000đ

iPhone XS 512GB

A - 8.700.000đ 
B - 8.000.000đ
C - 3.300.000đ
D - 2.700.000đ

iPhone XS Max 256GB

A - 10.700.000đ 
B - 10.000.000đ
C - 4.000.000đ
D - 3.200.000đ

iPhone XS Max 64GB

A - 9.700.000đ 
B - 9.000.000đ
C - 3.600.000đ
D - 2.800.000đ

iPhone XS Max 512GB

A - 11.200.000đ 
B - 10.500.000đ
C - 4.250.000đ
D - 3.400.000đ

iPhone 11 128GB

A - 11.200.000đ 
B - 10.500.000đ
C - 4.600.000đ
D - 3.700.000đ

iPhone 11 64GB

A - 10.500.000đ 
B - 9.200.000đ
C - 4.400.000đ
D - 3.400.000đ

iPhone 11 256GB

A - 11.700.000đ 
B - 11.000.000đ
C - 4.850.000đ
D - 3.800.000đ

iPhone 11 Pro 256GB

A - 14.200.000đ 
B - 13.500.000đ
C - 5.900.000đ
D - 4.400.000đ

iPhone 11 Pro 64GB

A - 13.200.000đ 
B - 12.500.000đ
C - 5.400.000đ
D - 4.200.000đ

iPhone 11 Pro 512GB

A - 14.700.000đ 
B - 14.000.000đ
C - 6.100.000đ
D - 4.880.000đ

iPhone 11 Pro Max 256GB

A - 17.00.000đ 
B - 16.000.000đ
C - 7.400.000đ
D - 6.000.000đ

iPhone 11 Pro Max 64GB

A - 15.000.000đ 
B - 14.000.000đ
C - 6.500.000đ
D - 5.200.000đ

iPhone 11 Pro Max 512GB

A - 17.500.000đ 
B - 16.500.000đ
C - 7.650.000đ
D - 6.200.000đ

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

500K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

600K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

600K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

600K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

600K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

600K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

600K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

700K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

700K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

700K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

700K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

700K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

700K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

800K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

800K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

800K

iPhone 12 Mini 128GB

A - 11.900.000đ 
B - 11.200.000đ
C - 6.000.000đ
D - 4.800.000đ

iPhone 12 Mini 64GB

A - 10.600.000đ 
B - 9.900.000đ
C - 4.000.000đ
D - 3.200.000đ

iPhone 12 Mini 256GB

A - 12.800.000đ 
B - 12.100.000đ
C - 6.500.000đ
D - 5.200.000đ

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

900K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

900K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

900K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

900K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

900K

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

900K

iPhone 12 128GB

A - 14.700.000đ 
B - 14.000.000đ
C - 6.200.000đ
D - 5.000.000đ

iPhone 12 64GB

A - 13.200.000đ 
B - 12.500.000đ
C - 6.000.000đ
D - 4.800.000đ

iPhone 12 256GB

A - 16.400.000đ 
B - 15.700.000đ
C - 7.000.000đ
D - 5.600.000đ

iPhone 12 Pro 256GB

A - 18.500.000đ 
B - 17.500.000đ
C - 8.500.000đ
D - 6.800.000đ

iPhone 12 Pro 128GB

A - 17.700.000đ 
B - 16.700.000đ
C - 8.000.000đ
D - 6.400.000đ

iPhone 12 Pro 512GB

A - 20.500.000đ 
B - 19.500.000đ
C - 9.000.000đ
D - 7.200.000đ

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

1TR

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

1TR

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

1TR

iPhone 12 Pro Max 256GB

A - 21.500.000đ 
B - 20.500.000đ
C - 11.500.000đ
D - 9.200.000đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

A - 19.700.000đ 
B - 18.700.000đ
C - 11.000.000đ
D - 8.800.000đ

iPhone 12 Pro Max 512GB

A - 23.700.000đ 
B - 22.700.000đ
C - 12.000.000đ
D - 9.600.000đ

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

1TR

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

1TR

TRỢ GIÁ
LÊN ĐỜI

1TR

GỬI

BÁN
LÊN ĐỜI