APPLE CHÍNH HÃNG

Củ sạc iPhone, iPad chính hãng

Củ sạc Macbook - 140W Type C Củ sạc Macbook - 140W Type C
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 96W Type C Củ sạc Macbook - 96W Type C
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 87W Type C Củ sạc Macbook - 87W Type C
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 67W Type C Củ sạc Macbook - 67W Type C
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 61W Type C Củ sạc Macbook - 61W Type C
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 30W Type C Củ sạc Macbook - 30W Type C
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 85W Magsafe 1 Củ sạc Macbook - 85W Magsafe 1
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 85W Magsafe 2 Củ sạc Macbook - 85W Magsafe 2
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 60W Magsafe 2 Củ sạc Macbook - 60W Magsafe 2
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 60W Magsafe 1 Củ sạc Macbook - 60W Magsafe 1
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 45W Magsafe 1 Củ sạc Macbook - 45W Magsafe 1
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1
Củ sạc Macbook - 45W Magsafe 2 Củ sạc Macbook - 45W Magsafe 2
Liên hệ
Hàng chính hãng 1 đổi 1

Củ sạc là phụ kiện điện tử có chức năng truyền lại năng lượng pin cho thiết bị điện tử, củ sạc được sản xuất với nhiều linh kiện chuyên dụng, kết hợp với phần vỏ phía bên ngoài nhằm ngăn chặn các hiện tượng cháy nổ, hiện tại trên thị trường, củ sạc được sản xuất với nhiều thiết kế và kiểu dáng đa dạng.Giỏ hàng