Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPad Pro M2 2022 11 inch 12.9 inch Wifi 4G cũ, mới giá rẻ, trả góp 0%

iPad Pro M2 11 Wifi 128GB Cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Pro M2 11 Wifi 128GB Cũ
16.290.000₫ 18.190.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 5G 128GB Cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Pro M2 11 5G 128GB Cũ
17.990.000₫ 19.890.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 WIFI 256GB cũ Giảm 1.500.000₫
iPad Pro M2 11 WIFI 256GB cũ
18.090.000₫ 20.490.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 Wifi 128GB Mới Giảm 5.700.000₫
iPad Pro M2 11 Wifi 128GB Mới
18.290.000₫ 23.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 Wifi 128GB Cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Pro M2 12.9 Wifi 128GB Cũ
18.990.000₫ 21.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 Wifi 512GB cũ Giảm 2.000.000₫
iPad Pro M2 11 Wifi 512GB cũ
19.390.000₫ 22.490.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 5G 256G cũ Giảm 1.500.000₫
iPad Pro M2 11 5G 256G cũ
19.390.000₫ 21.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 Wifi 256GB Cũ Giảm 1.500.000₫
iPad Pro M2 12.9 Wifi 256GB Cũ
20.990.000₫ 23.590.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 5G 128G Cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Pro M2 12.9 5G 128G Cũ
21.190.000₫ 23.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 5G 512GB cũ Giảm 2.000.000₫
iPad Pro M2 11 5G 512GB cũ
21.890.000₫ 24.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 Wifi 256GB Mới Giảm 7.000.000₫
iPad Pro M2 11 Wifi 256GB Mới
21.990.000₫ 28.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 5G 128GB Mới Giảm 7.700.000₫
iPad Pro M2 11 5G 128GB Mới
22.290.000₫ 29.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 Wifi 512GB Cũ Giảm 2.000.000₫
iPad Pro M2 12.9 Wifi 512GB Cũ
22.990.000₫ 26.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 5G 256GB Cũ Giảm 1.500.000₫
iPad Pro M2 12.9 5G 256GB Cũ
23.190.000₫ 25.790.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 Wifi 1TB cũ Giảm 2.500.000₫
iPad Pro M2 11 Wifi 1TB cũ
24.490.000₫ 26.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 Wifi 128GB Mới Giảm 9.000.000₫
iPad Pro M2 12.9 Wifi 128GB Mới
24.990.000₫ 33.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 5G 512GB Cũ Giảm 2.000.000₫
iPad Pro M2 12.9 5G 512GB Cũ
25.190.000₫ 28.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 5G 256GB Mới Giảm 5.500.000₫
iPad Pro M2 11 5G 256GB Mới
25.490.000₫ 30.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 11 5G 1TB cũ Giảm 2.500.000₫
iPad Pro M2 11 5G 1TB cũ
25.890.000₫ 29.490.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro M2 12.9 Wifi 1TB Cũ Giảm 2.500.000₫
iPad Pro M2 12.9 Wifi 1TB Cũ
26.990.000₫ 30.590.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

Xoanstore.vn chuyên cung cấp iPad Pro 2022 11 inch 12.9 inch Wifi 4G 128gb 256gb 512gb 1tb cũ, mới giá rẻ nhất, thu cũ đổi mới tận nhà, trả góp 0% qua thẻ tín dụng, hỗ trợ trả góp thanh toán 0 đồng nhận máy về trải nghiệm trước.

Không những thế, iPad Pro 2022 11 inch 12.9 inch Wifi  4G 128gb 256gb 512gb 1tb tại Xoanstore.vn có đủ hàng like new đẹp keng như mới, cam kết chuẩn Zin, đủ máy New 100% Fullbox Nguyên Seal Chưa Active, chính hãng, công ty, xách tay, nhiều mẫu dây đeo thời trang để quý khách lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của mình.

Hãy đến ngay Xoanstore.vn gần nhất để trải nghiệm và mua sắm iPad Pro 2021 11 inch 12.9 inch Wifi 4G  tốt nhất cùng chế độ hậu mãi tốt nhất!

iPad Pro M2 2022 có điểm gì mới? iPad Pro M2 có những điểm mới đáng chú ý nào?

iPad Pro M2 2022 chính thức được ra mắt với mức giá không rẻ hơn so với thế hệ tiền nhiệm, iPad Pro M2 được đánh giá là sản phẩm mới nhất của dòng iPad Pro với thiết kế sang cùng nhiều tính năng nổi bật. Vậy hãy cùng Xoăn Store điểm qua một số thông tin về iPad Pro M2 2022 thông qua bài viết dưới đây nhé!

 

1. iPad Pro M2 2022 được ra mắt khi nào ?

Vào ngày 18/10, Apple đã bất ngờ cho ra mắt hai sản phẩm iPad, đó là iPad Gen 10 thuộc hai dòng iPad Gen và dòng iPad cao cấp, iPad Pro với sản phẩm iPad Pro M2. Cả hai sản phẩm đều có những cải tiến đáng giá về cả thiết kế, hiệu năng cấu hình, đi cùng với nhiều tính năng vô cùng mới mẻ rất đáng để chúng ta chờ đợi.

2. Thiết kế của iPad Pro M2 2022 có gì đặc biệt?

Về mặt thiết kế, người dùng sẽ thấy ngay được rằng chiếc iPad Pro M2 có thiết kế không có khác biệt quá nhiều so với hai “người tiền bối” của mình là iPad Pro M1 2021 và iPad Pro 2020. iPad Pro M2 2022 có thiết kế vuông vức ở các cạnh cùng bốn góc được bo cong một cách mềm mại, mang đến sự thoải mái cho người dùng mỗi khi cầm nắm và tạo sự hài hòa cho tổng thể.<

3, Hiệu năng của iPad Pro M2 2022 như thế nào?

iPad Pro M2 2022 sở hữu hiệu năng cực khủng với con chip M2 đúng như tên gọi của mình. Con chip vô cùng mạnh mẽ này sở hữu 8 nhân CPU và tối đa 10 nhân GPU, nhờ vậy sẽ mang lại hiệu suất đa luồng nhanh hơn 18% và tốc độ xử lý đồ họa nhanh hơn tới 35% , đáp ứng các tác vụ AI, AR nhanh hơn 40% so với con chip M1 nhờ cải tiến các lõi Neural Engine.

Với nguồn sức mạnh như vậy, iPad Pro 2022 có thể  đáp ứng tốt tất cả tác vụ như thiết kế đồ họa, chơi các tựa game nặng nhất thị trường và dễ dàng xử lý các dữ liệu 3D.

4. iPad Pro M2 2022 sở hữu những tính năng nổi bật nào?

Các tính năng mới trong iPadOS 16 ở trên iPad Pro M2 bao gồm: Stage Manager, hỗ trợ kết nối màn hình ngoài, hỗ trợ hiển thị ứng dụng có giao diện như trên desktop và Reference Mode - giúp tối ưu hóa quy trình làm việc chuyên nghiệp trên iPad. Được trang bị phần cứng và phần mềm tiên tiến như iPadOS 16, iPad Pro M2 2022  có một hệ sinh thái đáng kinh ngạc gồm các ứng dụng chuyên nghiệp, hoạt động mạnh mẽ.

Khả năng kết nối của dòng iPad Pro M2 2022 được tối ưu hơn nhờ công nghệ WiFi 6E. Apple cho biết dòng iPad Pro M2 mới được gia tăng tốc độ tải và upload gấp đôi so với người tiền nhiệm. Bạn sẽ thỏa sức tải hình ảnh, tài liệu và video nặng chỉ trong tích tắc, đồng thời duy trì tín hiệu tương tác ổn định ở khoảng cách xa so với nguồn phát.

5. Thời lượng pin của iPad Pro M2 2022 liệu có khủng? 

Về thời lượng pin, iPad Pro M2 phiên bản 11 inch sẽ có dung lượng là 28.65 Wh (~7.538 mAh), còn phiên bản 12.9 inch là 40.88 Wh (~10.835 mAh). Đánh giá chung, ở mức pin này người dùng có thể sử dụng liên tục từ 6-7 giờ. Đi kèm theo đó là bộ sạc nhanh 20W cho cả 2 phiên bản 11 inch và 12 inch.

6. iPad Pro M2 2022 có giá bao nhiêu? 

iPad Pro M2 được mở bán với mức giá như sau:
- iPad Pro M2 2022 11 inch:

 • Phiên bản 8 GB RAM + 128 GB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 799 USD (khoảng 19.5 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 128 GB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 999 USD (khoảng 24.1 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 899 USD (khoảng 21.9 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 26.9 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 512 GB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 26.9 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 512 GB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.299 USD (khoảng 31.8 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 1 TB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.499 USD (khoảng 36.7 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 1 TB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.699 USD (khoảng 41.5 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 2 TB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.899 USD (khoảng 46.4 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 2 TB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 2.099 USD (khoảng 51.3 triệu đồng).

- iPad Pro M2 12.9 inch:

 • Phiên bản 8 GB RAM + 128 GB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 26.9 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 128 GB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.299 USD (khoảng 31.8 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.199 USD (khoảng 29.3 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.399 USD (khoảng 34.2 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 512 GB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.399 USD (khoảng 34.2 triệu đồng).

 • Phiên bản 8 GB RAM + 512 GB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.599 USD (khoảng 39.1 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 1 TB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 1.799 USD (khoảng 43.9 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 1 TB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 48.9 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 2 TB bộ nhớ trong (Wifi) giá khởi điểm 2.199 USD (khoảng 53.7 triệu đồng).

 • Phiên bản 16 GB RAM + 2 TB bộ nhớ trong (Wifi + Cellular) giá khởi điểm 2.399 USD (khoảng 58.7 triệu đồng).

6, Mua iPad Pro M2 2022 chính hãng giá rẻ tại Xoăn Store

Là một trong những cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm Apple uy tín, Xoăn Store luôn luôn mang đến cho người dùng những sản phẩm chính hãng, chất lượng với mức giá hợp lý nhất. Bên cạnh đó, khi mua iPad Pro M2 2022 tại Xoăn Store, khách hàng sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn cùng những chế độ hậu mãi tốt nhất.

Sản phẩm bạn vừa xem
Sticky Phải Sticky Trái
Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPhone 15 Series

15 Pro Max
15 Pro
15 Plus
15

iPhone 14 Series

14 Pro Max
14 Pro
14 Plus
14

iPhone 13 Series

13 Pro Max
13 Pro
13
13 Mini

iPhone theo đời

12 Series
11 Series
Xs/Xsmax
X/Xr
8/8Plus
7/7Plus
6s/6s Plus

iPad Pro

Pro M2
Pro M1
2020
2018

iPad Air

Air 5
Air 4
Air 3
Air 2

iPad Mini

Mini 6
Mini 5
Mini 4
Mini 3

iPad Theo Đời

iPad Air
iPad Mini
iPad Gen
iPad Pro

Watch cao cấp

Ultra
Gốm
Hermes
Titan

Watch đời cao

Ultra
S9
S8
S7

Watch giá rẻ

Series 6
Series 5
Series 4
Series 3

Watch theo đời

Watch Se
Series 9
Series 8
Series 7
Series 6
Series 5
Series 4
Series 3
Series 2
Series 1

Chuyên hiệu năng

Pro M3
Pro M2
Pro M1
Pro Intel

Chuyên văn phòng

Air M2
Air M1
Air 2020
Air 2019

Macbook giá rẻ

Pro 2017
Pro 2016
Air 2018
Air 2017

Macbook theo đời

M3 2023
M2 2022
M1 2021
M1 2020
Intel 2020
Intel 2019
Intel 2018
Intel 2017
Intel 2016
Intel 2015

Tai nghe cao cấp

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro

Tai nghe giá rẻ

Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Airpods theo loại

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro
Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Phụ kiện iPhone

Cường lực
Cáp sạc
Pin dự phòng

Phụ kiện iPad

Bao da
Cường lực
Apple Pencil

Phụ kiện theo loại

Bao da iPad
Airtag
Apple Pencil
Ổ cứng di động
Airpods 2
Airpods 1
Earpods 3.5
Earpods Lightning

Máy Mac chuyên dụng

Mac Pro Track
Mac Studio
Mac Pro Case

Máy Mac thông dụng

Mac Mini M2
Mac Mini M1
Mac Mini 2018

Máy Mac theo loại

Mac Mini
Mac Studio
Mac Pro Track
Mac Pro Case
Apple Display

iMac đời mới

iMac M3
iMac M1
iMac 2019

Theo độ phân giải

iMac 5K
iMac 4K
iMac 2.5K

Theo kích thước

iMac 27 inch
iMac 24 inch
iMac 21.5 inch

iMac theo năm

iMac 2023
iMac 2021
iMac 2020
iMac 2019
iMac 2017

Thay pin

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay màn hình

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay vỏ

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Sửa chữa khác

Thay loa
Thay nút nguồn
Thay chân sạc
Thay camera
Sửa Face id

Thu cũ iPhone

Thu cũ iPad

Thu cũ Macbook

Thu cũ khác

Giỏ hàng

zalo