Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

Macbook Air | Pro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 mới cũ giá rẻ

MacBook Pro 14 M3 Pro 36/512GB Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 Pro 36/512GB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 16/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 16/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
Macbook Pro 16 M2 Max 16/1T Mới (2022)
Macbook Pro 16 M2 Max 16/1T Mới (2022)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
Macbook Pro 16 M2 Max 16/512GB Mới (2022)
Macbook Pro 16 M2 Max 16/512GB Mới (2022)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M2 Max 96/1TB Mới (2022)
MacBook Pro 14 M2 Max 96/1TB Mới (2022)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 16 M3 Max 48/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 16 M3 Max 48/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 16 M3 Max 36/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 16 M3 Max 36/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 Max 36/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 Max 36/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 Pro 32/512 Cũ (2023)
MacBook Pro 14 M3 Pro 32/512 Cũ (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 16 M3 Pro 36/512 Mới (2023)
MacBook Pro 16 M3 Pro 36/512 Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 16 M3 Pro 18/512 Mới (2023)
MacBook Pro 16 M3 Pro 18/512 Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 Pro 18/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 Pro 18/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 Pro 18/512 Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 Pro 18/512 Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 Pro 36/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 Pro 36/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 8/1TB Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 8/1TB Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
MacBook Pro 14 M3 8/512 Mới (2023)
MacBook Pro 14 M3 8/512 Mới (2023)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
Macbook Pro 16 M1 Max/64/2TB Mới (2021)
Macbook Pro 16 M1 Max/64/2TB Mới (2021)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
Macbook Pro 16 M1 Max/64/1TB Mới (2021)
Macbook Pro 16 M1 Max/64/1TB Mới (2021)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
Macbook Pro 16 M1 Max/32/1TB Mới (2021)
Macbook Pro 16 M1 Max/32/1TB Mới (2021)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
Macbook Pro 16 M1 Max/32/512GB Mới (2021)
Macbook Pro 16 M1 Max/32/512GB Mới (2021)
Liên hệ
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

 

MACBOOK VA MAC MINI

1. Macbook

MacBook là dòng máy tính xách tay (laptop) của Apple Inc sản xuất và phát triển. MacBook có đặc trưng là thiết kế sang trọng cùng trải nghiệm mượt mà mà nó đem lại nhờ chạy hệ điều hành macOS – hệ điều hành do chính Apple phát triển.

MacBook có 2 dòng sản phẩm chính là MacBook Air và MacBook Pro. Ngoài ra, MacBook cũng có nhiều dòng khác nhau, bạn có thể tham khảo thêm bài viết các dòng MacBook của chúng tôi để biết thêm.

Ngoài ra, Apple còn phát triển thêm dòng MacBook M1 sử dụng con chip Apple Silicon M1 do chính Apple sản xuất (trước đó họ sử dụng chip Intel hoặc AMD – một bên thứ 3 cung cấp chipset CPU).

Những dòng chính của MacBook

MacBook sẽ có các dòng như:

 • MacBook 12 Inch: đây là dòng MacBook giá rẻ nhất, cấu hình yếu nhất và chỉ phù hợp với những đối tượng học sinh (cấp 2, cấp 3), phục vụ học tập là chính.
 • MacBook Air: cao cấp hơn MacBook 12 Inch chúng ta sẽ có MacBook Air với thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình tốt hơn. Dòng sản phẩm này phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, đối tượng sử dụng MacBook ở mức trung bình, không chạy các tác vụ nặng. 
 • MacBook Pro: tiếp theo là dòng MacBook Pro – dòng cao cấp nhất của MacBook. Với dòng sản phẩm này Apple đưa ra 2 phiên bản là 13 inch và 15 inch. Tuy nhiên, sau này đã được nâng cấp lên 14 inch và 16 inch (viền mỏng hơn nên kích thước giữ nguyên).
 • MacBook M1: đây chỉ đơn giản là thay chip Intel thành chip M1 trên các dòng MacBook Pro và Air

 2. Mac Mini

Mac Mini là một chiếc máy tính để bàn do Apple sản xuất và phát triển, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2005.

Điều làm cho Mac Mini khác với những chiếc máy tính thông thường đó là thiết bị này sẽ được bán ra mà không đi kèm màn hình, chuột hay bàn phím. Những gì bạn nhận được là một chiếc máy tính để bàn có kích thước rất nhỏ, hình hộp và được in logo Apple bên trên.

Mac Mini hoạt động như 1 chiếc case máy tính, bạn có thể kết nối các thiết bị ngoại vi khác như màn hình, bàn phím, chuột,... để sử dụng. Đặc biệt là bạn không cần phải kết nối các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple để sử dụng thiết bị này.

Những dòng chính của Mac Mini

Model Mac Mini 2005 - 2009

Đây chính là những model Mac Mini đầu tiên của Apple. Là những viên gạch đầu tiên cho cho những máy tính mini từ nhà táo. Thiết kế của các model lúc ấy trông khá to so với ngày nay. Vì nhu cầu lưu trữ lúc ấy vẫn còn phụ thuộc vào những chiếc đĩa quang (đĩa CD) nên bắt buộc dành ra khoảng không gian.

Những chiếc Mac Mini từ 2005 đến 2007 sẽ được chạy kèm với Mac OS X 10.4 Tiger và Mac OS X 10.5 Leopard.

Model Mac Mini 2010 - 2012

Bước chân đầu ngưỡng cửa của thời đại công nghệ mới, những chiếc Mac Mini từ Apple cũng đã bỏ đi những ổ đĩa quang, nhờ vậy đã mang lại một vẻ ngoài tinh tế và gọn nhẹ hơn rất nhiều. Với vỏ nhôm màu trắng sáng, Mac Mini sẽ vô cùng tinh tế khi sử dụng trong môi trường làm việc.

Apple đã cùng Intel tạo nên một khả năng xử lý tuyệt vời, mạnh mẽ từ những chiếc CPU Intel Core i5 và i7 với 4 nhân, đi kèm 2 phiên bản card đồ họa: Intel HD Graphics 3000 hoặc AMD Radeon HD 6630. Được hỗ trợ thêm bởi phiên bản Mac OS X Snow Leopard.

Model Mac Mini 2014 - 2018

Khi thời đại 4.0 bắt đầu cùng những công nghệ tiên tiến thì lúc này Mac Mini cũng đã được nâng cấp cả về ngoại hình, sức mạnh cùng những công nghệ bên trong.

Vẻ ngoài được trau chuốt hơn, tinh tế hơn với độ dày 3.6 cm (1.4 inches), chiều dài và chiều rộng là 19.7 cm (7.7 inches). Kết hợp cùng ánh bạc sang trọng và logo quả táo trông vô cùng cuốn hút.

Tuy nhiên, cấu hình vẫn là những bộ vi xử lý từ nhà Intel, có được cải tiến từ nhân khi ở phiên bản 2014 chỉ có dual-core (2 nhân) sang 2018 thì người dùng thoải mái lựa chọn hơn với 2 cấu hình là 4 nhân và 6 nhân. Cùng với việc sử dụng 2 phiên bản Mac OS là Mojave và Big Sur, trong đó Big Sur chính là điểm nhấn cho phiên bản sau này.

Model Mac Mini 2020

Đến với model Mac Mini 2020, Apple đã đi một nước đi vào lòng fan nhà táo nói riêng và dân công nghệ nói chung. Apple quyết định sẽ sử dụng bộ vi xử lý “cây nhà lá vườn” do chính họ sản xuất với tên Apple M1.

Với CPU của mình, các thiết bị công nghệ khác không chỉ riêng gì Mac Mini, hiệu năng cùng thời gian xử lý đã được cải thiện một cách rõ rệt, kết hợp tuyệt vời với phiên bản Mac OS Big Sur, Apple hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhất với những người làm việc trên các thiết bị. Và nhiều bài test đã kiểm tra khả năng chơi game với con chip M1 này tương đối ổn, một khả năng tưởng chừng là bất khả thi với những mẫu Mac Mini, Macbook trước đó.

 

 

 

 

 

Sản phẩm bạn vừa xem
Sticky Phải Sticky Trái
Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPhone 15 Series

15 Pro Max
15 Pro
15 Plus
15

iPhone 14 Series

14 Pro Max
14 Pro
14 Plus
14

iPhone 13 Series

13 Pro Max
13 Pro
13
13 Mini

iPhone theo đời

12 Series
11 Series
Xs/Xsmax
X/Xr
8/8Plus
7/7Plus
6s/6s Plus

iPad Pro

Pro M2
Pro M1
2020
2018

iPad Air

Air 5
Air 4
Air 3
Air 2

iPad Mini

Mini 6
Mini 5
Mini 4
Mini 3

iPad Theo Đời

iPad Air
iPad Mini
iPad Gen
iPad Pro

Watch cao cấp

Ultra
Gốm
Hermes
Titan

Watch đời cao

Ultra
S9
S8
S7

Watch giá rẻ

Series 6
Series 5
Series 4
Series 3

Watch theo đời

Watch Se
Series 9
Series 8
Series 7
Series 6
Series 5
Series 4
Series 3
Series 2
Series 1

Chuyên hiệu năng

Pro M3
Pro M2
Pro M1
Pro Intel

Chuyên văn phòng

Air M2
Air M1
Air 2020
Air 2019

Macbook giá rẻ

Pro 2017
Pro 2016
Air 2018
Air 2017

Macbook theo đời

M3 2023
M2 2022
M1 2021
M1 2020
Intel 2020
Intel 2019
Intel 2018
Intel 2017
Intel 2016
Intel 2015

Tai nghe cao cấp

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro

Tai nghe giá rẻ

Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Airpods theo loại

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro
Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Phụ kiện iPhone

Cường lực
Cáp sạc
Pin dự phòng

Phụ kiện iPad

Bao da
Cường lực
Apple Pencil

Phụ kiện theo loại

Bao da iPad
Airtag
Apple Pencil
Ổ cứng di động
Airpods 2
Airpods 1
Earpods 3.5
Earpods Lightning

Máy Mac chuyên dụng

Mac Pro Track
Mac Studio
Mac Pro Case

Máy Mac thông dụng

Mac Mini M2
Mac Mini M1
Mac Mini 2018

Máy Mac theo loại

Mac Mini
Mac Studio
Mac Pro Track
Mac Pro Case
Apple Display

iMac đời mới

iMac M3
iMac M1
iMac 2019

Theo độ phân giải

iMac 5K
iMac 4K
iMac 2.5K

Theo kích thước

iMac 27 inch
iMac 24 inch
iMac 21.5 inch

iMac theo năm

iMac 2023
iMac 2021
iMac 2020
iMac 2019
iMac 2017

Thay pin

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay màn hình

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay vỏ

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Sửa chữa khác

Thay loa
Thay nút nguồn
Thay chân sạc
Thay camera
Sửa Face id

Thu cũ iPhone

Thu cũ iPad

Thu cũ Macbook

Thu cũ khác

Giỏ hàng

zalo