Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPad Mini 2 3 4 5 6 16gb 32gb 64gb 128gb 256gb cũ, mới giá rẻ có nên mua

iPad Mini 3 Wifi 16GB Cũ Giảm 300.000₫
iPad Mini 3 Wifi 16GB Cũ
2.490.000₫ 2.790.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 Wifi 16GB cũ Giảm 300.000₫
iPad Mini 4 Wifi 16GB cũ
2.890.000₫ 3.190.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 Wifi 64GB Cũ Giảm 500.000₫
iPad Mini 3 Wifi 64GB Cũ
2.890.000₫ 3.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 4G 16GB Cũ Giảm 300.000₫
iPad Mini 3 4G 16GB Cũ
2.990.000₫ 3.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 4G 16GB cũ Giảm 300.000₫
iPad Mini 4 4G 16GB cũ
2.990.000₫ 3.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 Wifi 32GB cũ Giảm 500.000₫
iPad Mini 4 Wifi 32GB cũ
3.090.000₫ 3.590.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 Wifi 128GB Cũ Giảm 700.000₫
iPad Mini 3 Wifi 128GB Cũ
3.290.000₫ 3.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 4G 32GB cũ Giảm 500.000₫
iPad Mini 4 4G 32GB cũ
3.290.000₫ 3.790.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 4G 64GB Cũ Giảm 500.000₫
iPad Mini 3 4G 64GB Cũ
3.290.000₫ 3.790.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 4G 128GB Cũ Giảm 700.000₫
iPad Mini 3 4G 128GB Cũ
3.490.000₫ 4.190.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 Wifi 64GB cũ Giảm 700.000₫
iPad Mini 4 Wifi 64GB cũ
3.690.000₫ 4.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 4G 64G cũ Giảm 700.000₫
iPad Mini 4 4G 64G cũ
3.790.000₫ 4.490.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 Wifi 128GB cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Mini 4 Wifi 128GB cũ
3.890.000₫ 4.890.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 4G 128GB cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Mini 4 4G 128GB cũ
4.090.000₫ 5.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng cường lực trị giá 250k khi mua ốp lưng, giảm thêm 5% cho khách hàng cũ

KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 5 Wifi 64GB cũ Giảm 700.000₫
iPad Mini 5 Wifi 64GB cũ
5.390.000₫ 6.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 5 4G 64G cũ Giảm 700.000₫
iPad Mini 5 4G 64G cũ
6.390.000₫ 7.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 5 Wifi 256GB cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Mini 5 Wifi 256GB cũ
7.390.000₫ 8.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 5 4G 256GB cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Mini 5 4G 256GB cũ
8.390.000₫ 9.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 6 Wifi 64GB Cũ Giảm 1.000.000₫
iPad Mini 6 Wifi 64GB Cũ
9.390.000₫ 10.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 6 Wifi 64GB Mới Giảm 3.300.000₫
iPad Mini 6 Wifi 64GB Mới
10.690.000₫ 13.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 50k cho phụ kiện; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 50k cho phụ kiện
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

iPad Mini giá rẻ - nhỏ gọn- có nên mua?

iPad Mini là sản phẩm của thương hiệu Apple được thiết kế với dạng máy tính bảng cỡ nhỏ. Sản phẩm này ra mắt vào ngày  23 tháng 10 năm 2012. Chiếc máy tính bảng này là thế hệ thứ năm của chuỗi sản phẩm iPad. Nó cũng là thiết bị đầu tiên xuất hiện với kích thước 7,9 inch, nhỏ hơn so với cỡ 9,7 inch tiền nhiệm. iPad Mini sở hữu cấu hình tương tự iPad 2, kể cả độ phân giải màn hình.

iPad Mini được tung ra trên thị trường phân phối của Apple vào ngày 2 tháng 11 năm 2012. Việc ra mắt iPad mini là minh chứng cho sự nắm bắt thị yếu của người tiêu dùng của hãng. Việc nhận ra cần có một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập làm việc và giải trí, vì vậy nó là thiết bị cần thiết cho sinh viên hoặc dân văn phòng.

Từ ngày ra mắt đến giờ thì iPad mini có mấy loại? Có 4 loại, tính đến dòng iPad mini 4 thì đây là mẫu mới nhất của ông trùm công nghệ Mỹ Apple cho đến nay, mỗi loại có đặc điểm hay sự nâng cấp riêng biệt. Cụ thể như sau:

 • iPad mini 1 là dòng iPad mini đầu tiên với màn hình là  7,9 inch. Ra đời cùng lúc với iPad 4, nên ngoài thân hình nhỏ nhắn, chiếc iPad mini 1 của chúng ta cũng mạnh mẽ y chang iPad 4
 • Đến Ngày 22 tháng 10 năm 2013: iPad mini với màn hình Retina xuất hiện. Apple đã đáp ứng mong chờ của nhiều người yêu thích chiếc iPad cỡ nhỏ này, đó là màn hình có độ phân giải cao Retina.
 • Apple cũng đã cập nhật vi xử lý tốt nhất lên cho iPad mini, khiến nó trở thành chiếc iPad mini 2 nhỏ và mạnh nhất lúc bấy giờ. Ngày 12 tháng 11 năm 2013: iPad mini 2 được tung ra thị trường.

Các dòng iPad mini đã có mặt trên thị trường:

1. iPad mini 1 

iPad mini 1 là bước mở đường cho sự phát triển của những chiếc iPad mini sau này được ra đời năm 2012. Chiếc iPad này có kích thước 200 x 134.7 x 7.2 mm với trọng lượng nặng 308 gram.

Chiếc iPad có độ mỏng là 7.2 mm - độ mỏng làm sửng sốt các tín đồ công nghệ thời bấy giờ.

Màn hình iPad mini 1 cũng nhỏ hơn nhiều so với các dòng khác khi chỉ có 7.9 inch.

2. iPad mini 2

Tiếp nối sự thành công của iPad mini 1, iPad mini 2 có kích thước là 200 x 134.7 x 7.5 mmvà trọng lượng có phần nhỉn hơn iPad mini 1 một xíu với 331 gram.

Màn hình iPad mini 2 cũng có kích thước bằng với dòng trước đó là 7.9 inch.

3. iPad mini 3

Về kích thước, iPad mini 3 có chỉ số gần như bằng hoàn toàn với iPad mini 2 là 200 x 134.7 x 7.5 mm, trọng lượng 331 gram.

iPad mini 3 cũng tương tự như các dòng trước với màn hình LCD 7.9 inch nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu về giải trí và học tập.

4. iPad mini 4

iPad mini 4 có bước thay đổi lớn so với các dòng trước đó hơn khi kích thước được thay đổi là 203.2 x 134.8 x 6.1mm. Với độ mỏng được giảm 1.4mm, iPad cho người dùng cảm giác sang trọng, tinh tế hơn khi sử dụng sản phẩm.

Kích thước đã được tối giản hơn nhưng kích thước màn hình vẫn giữ nguyên là 7.9 inch.

5. iPad mini 5

iPad mini 5 có kích thước là 203 x 134 x 6.1mm và nặng 300 gram. Kích thước không có thay đổi nhiều so với iPad 4.

Mành hình của iPad mini 5 là LED-backlit IPS LCD với kích thước 7.9 inch.

6. iPad mini 6

Kích thước iPad mini 6

iPad mini 6 là dòng mới nhất hiện nay và cũng có cải tiến về màn hình vượt bậc hơn hẵn. Kích thước cụ thể là 195 × 135 × 6.4mm và khoảng 297 gram.

Màn hình iPad mini 6 cũng nắm bắt xu hướng "tràn viền" hiện nay khi được mở rộng ra khoảng 8.4 inch.

 

 

Sản phẩm bạn vừa xem
Sticky Phải Sticky Trái
Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPhone 15 Series

15 Pro Max
15 Pro
15 Plus
15

iPhone 14 Series

14 Pro Max
14 Pro
14 Plus
14

iPhone 13 Series

13 Pro Max
13 Pro
13
13 Mini

iPhone theo đời

12 Series
11 Series
Xs/Xsmax
X/Xr
8/8Plus
7/7Plus
6s/6s Plus

iPad Pro

Pro M2
Pro M1
2020
2018

iPad Air

Air 5
Air 4
Air 3
Air 2

iPad Mini

Mini 6
Mini 5
Mini 4
Mini 3

iPad Theo Đời

iPad Air
iPad Mini
iPad Gen
iPad Pro

Watch cao cấp

Ultra
Gốm
Hermes
Titan

Watch đời cao

Ultra
S9
S8
S7

Watch giá rẻ

Series 6
Series 5
Series 4
Series 3

Watch theo đời

Watch Se
Series 9
Series 8
Series 7
Series 6
Series 5
Series 4
Series 3
Series 2
Series 1

Chuyên hiệu năng

Pro M3
Pro M2
Pro M1
Pro Intel

Chuyên văn phòng

Air M2
Air M1
Air 2020
Air 2019

Macbook giá rẻ

Pro 2017
Pro 2016
Air 2018
Air 2017

Macbook theo đời

M3 2023
M2 2022
M1 2021
M1 2020
Intel 2020
Intel 2019
Intel 2018
Intel 2017
Intel 2016
Intel 2015

Tai nghe cao cấp

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro

Tai nghe giá rẻ

Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Airpods theo loại

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro
Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Phụ kiện iPhone

Cường lực
Cáp sạc
Pin dự phòng

Phụ kiện iPad

Bao da
Cường lực
Apple Pencil

Phụ kiện theo loại

Bao da iPad
Airtag
Apple Pencil
Ổ cứng di động
Airpods 2
Airpods 1
Earpods 3.5
Earpods Lightning

Máy Mac chuyên dụng

Mac Pro Track
Mac Studio
Mac Pro Case

Máy Mac thông dụng

Mac Mini M2
Mac Mini M1
Mac Mini 2018

Máy Mac theo loại

Mac Mini
Mac Studio
Mac Pro Track
Mac Pro Case
Apple Display

iMac đời mới

iMac M3
iMac M1
iMac 2019

Theo độ phân giải

iMac 5K
iMac 4K
iMac 2.5K

Theo kích thước

iMac 27 inch
iMac 24 inch
iMac 21.5 inch

iMac theo năm

iMac 2023
iMac 2021
iMac 2020
iMac 2019
iMac 2017

Thay pin

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay màn hình

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay vỏ

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Sửa chữa khác

Thay loa
Thay nút nguồn
Thay chân sạc
Thay camera
Sửa Face id

Thu cũ iPhone

Thu cũ iPad

Thu cũ Macbook

Thu cũ khác

Giỏ hàng