Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

Macbook Air 13/15 2015, 2016, 2017,2018, 2019, M1 2020, M2 2022 giá rẻ

MacBook Air 2015 8/128GB cũ Giảm 1.400.000₫
MacBook Air 2015 8/128GB cũ
5.090.000₫ 6.490.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2016 i5 8/128GB Cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2016 i5 8/128GB Cũ
5.190.000₫ 6.190.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2015 8/256GB cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2015 8/256GB cũ
5.290.000₫ 6.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2016 8/256GB Cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2016 8/256GB Cũ
5.390.000₫ 6.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2017 i5 8/128GB Cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2017 i5 8/128GB Cũ
6.090.000₫ 7.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2016 i5 8/512GB Cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2016 i5 8/512GB Cũ
6.290.000₫ 7.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2017 8/256GB Cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2017 8/256GB Cũ
7.090.000₫ 8.090.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2016 i7 8/512GB Cũ Giảm 1.200.000₫
MacBook Air 2016 i7 8/512GB Cũ
7.290.000₫ 8.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2018 i5/8/128GB Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2018 i5/8/128GB
8.990.000₫ 9.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2020 i3/8/128GB cũ
MacBook Air 2020 i3/8/128GB cũ
9.190.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2020 i3/8/256GB cũ Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2020 i3/8/256GB cũ
9.890.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2018 i5/8/256GB Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2018 i5/8/256GB
9.990.000₫ 10.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2019 i5/8/128GB Giảm 1.000.000₫
MacBook Air 2019 i5/8/128GB
10.290.000₫ 11.290.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
Macbook Air 2019 8/256GB Giảm 1.000.000₫
Macbook Air 2019 8/256GB
10.790.000₫ 11.790.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2020 i5/8/256GB Cũ
MacBook Air 2020 i5/8/256GB Cũ
11.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
Macbook Air 2019 i5/16/256GB Giảm 1.000.000₫
Macbook Air 2019 i5/16/256GB
12.390.000₫ 13.390.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2020 i5/16/256GB Cũ
MacBook Air 2020 i5/16/256GB Cũ
12.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2020 i5/8/512GB Cũ
MacBook Air 2020 i5/8/512GB Cũ
13.490.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air 2020 i5/16/512GB Cũ
MacBook Air 2020 i5/16/512GB Cũ
14.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ
MacBook Air M1 8/256GB Cũ (2020) Giảm 1.600.000₫
MacBook Air M1 8/256GB Cũ (2020)
15.990.000₫ 17.590.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 600k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 600k cho khách hàng cũ

Xoanstore.vn chuyên cung cấp Macbook Air 2015, 2016, 2017,2018, 2019, M1 2020, M2 2022 cũ, mới giá rẻ nhất, thu cũ đổi mới tận nhà, trả góp 0% qua thẻ tín dụng, hỗ trợ trả góp thanh toán 0 đồng nhận máy về trải nghiệm trước.

Không những thế,Macbook Air 2015, 2016, 2017,2018, 2019, M1 2020, M2 2022 tại Xoanstore.vn có đủ hàng like new đẹp keng như mới, cam kết chuẩn Zin, đủ máy New 100% Fullbox Nguyên Seal Chưa Active, chính hãng, công ty, xách tay, nhiều mẫu dây đeo thời trang để quý khách lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của mình.

Hãy đến ngay Xoanstore.vn gần nhất để trải nghiệm và mua sắm Macbook Air2015, 2016, 2017,2018, 2019, M1 2020, M2 2022 tốt nhất cùng chế độ hậu mãi tốt nhất!

MACBOOK AIR

MacBook Air có đặc điểm là một chiếc laptop vô cùng mỏng và nhẹ, thiết kế đẹp mắt sang trọng đi kèm với giá cả hợp lý. Đối tượng khách hàng mà MacBook Air hướng tới là dân văn phòng, sinh viên vì thiết kế gọn nhẹ của nó rất tiện cho việc mang đi nhiều nơi.

MacBook Air 2016

MacBook Air 2016 ra mắt vẫn giữ được thiết kế vô cùng mỏng nhẹ, đi cùng với đó là hiệu năng tốt. Đặc biệt chiếc máy có lượng pin khủng lên tới 12 tiếng dùng, điều này ghi điểm rất cao trong lòng những người yêu thích công nghệ.

MacBook Air 2017

MacBook Air 2017 có thiết kế vô cùng tối giản nhưng lại toát lên được vẻ sang trọng vốn có nhờ vỏ được làm bằng nhôm và gia công tỉ mỉ. Máy trang bị card đồ họa Intel HD Graphics 6000 giúp việc xử lý các tác vụ hình ảnh thêm mượt mà.

Bàn phím thiết kế đèn led backlit thông minh giúp người dùng vẫn gõ chính xác trong điều kiện thiếu ánh sáng.

MacBook Air 2018

MacBook Air 2018 ra mắt vào ngày 30/10/2018 với sự thay đổi lớn về mặt thiết kế khi loại bỏ hàng loạt các cổng kết nối như USB Type-A, MagSafe, Jack tai nghe,...

Đặc biệt là màn hình Retina được trang bị tăng khả năng hiển thị cho chiếc máy này. Bàn phím cánh bướm thế hệ thứ 3 cũng được trang bị đi kèm với đó là Chip core i5 của Intel Y-series giúp hiệu năng của chiếc máy được nâng cao.

MacBook Air 2019

MacBook Air 2019 vẫn được trang bị màn hình Retina có độ hiển thị màn hình sắc nét. Thiết kế bên ngoài không quá nhiều thay đổi. Máy được trang bị công nghệ True Tone giúp tự động cân bằng trắng cho màn hình.

Máy được trang bị con chip Intel thế hệ 8 đi cùng chip đồ họa Intel UHD Graphics 617 mang lại hiệu năng mượt mà.

MacBook Air 2020

Được ra mắt vào ngày 18/03/2022, MacBook Air 2020 đánh dấu sự xuất hiện của con chip do Apple tự phát triển mang tiên Apple M1. Người dùng có thể chọn mua phiên bản MacBook Air M1 hoặc MacBook Air chạy chip Intel với hiệu năng không quá chênh lệch.

Thiết kế ở thế hệ này vẫn giữ nguyên được ngôn ngữ của dòng Air đó là mỏng và nhẹ, bên cạnh đó vẻ sang trọng thiết kế vẫn được đề cao.

MacBook Air M2 2022

MacBook Air M2 2022 ra mắt tại sự kiện WWDC 2022 với diện mạo thay đổi khi màn hình tai thỏ giống với MacBook Pro M2.

Con chip Apple M2 mang lại sức mạnh vượt trội, hiệu suất hoạt động hứa hẹn cao hơn 18%và nhanh hơn 1.9 lần so với chip của các dòng laptop 10 lõi khác

 

Sản phẩm bạn vừa xem
Sticky Phải Sticky Trái
Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPhone 15 Series

15 Pro Max
15 Pro
15 Plus
15

iPhone 14 Series

14 Pro Max
14 Pro
14 Plus
14

iPhone 13 Series

13 Pro Max
13 Pro
13
13 Mini

iPhone theo đời

12 Series
11 Series
Xs/Xsmax
X/Xr
8/8Plus
7/7Plus
6s/6s Plus

iPad Pro

Pro M2
Pro M1
2020
2018

iPad Air

Air 5
Air 4
Air 3
Air 2

iPad Mini

Mini 6
Mini 5
Mini 4
Mini 3

iPad Theo Đời

iPad Air
iPad Mini
iPad Gen
iPad Pro

Watch cao cấp

Ultra
Gốm
Hermes
Titan

Watch đời cao

Ultra
S9
S8
S7

Watch giá rẻ

Series 6
Series 5
Series 4
Series 3

Watch theo đời

Watch Se
Series 9
Series 8
Series 7
Series 6
Series 5
Series 4
Series 3
Series 2
Series 1

Chuyên hiệu năng

Pro M3
Pro M2
Pro M1
Pro Intel

Chuyên văn phòng

Air M2
Air M1
Air 2020
Air 2019

Macbook giá rẻ

Pro 2017
Pro 2016
Air 2018
Air 2017

Macbook theo đời

M3 2023
M2 2022
M1 2021
M1 2020
Intel 2020
Intel 2019
Intel 2018
Intel 2017
Intel 2016
Intel 2015

Tai nghe cao cấp

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro

Tai nghe giá rẻ

Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Airpods theo loại

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro
Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Phụ kiện iPhone

Cường lực
Cáp sạc
Pin dự phòng

Phụ kiện iPad

Bao da
Cường lực
Apple Pencil

Phụ kiện theo loại

Bao da iPad
Airtag
Apple Pencil
Ổ cứng di động
Airpods 2
Airpods 1
Earpods 3.5
Earpods Lightning

Máy Mac chuyên dụng

Mac Pro Track
Mac Studio
Mac Pro Case

Máy Mac thông dụng

Mac Mini M2
Mac Mini M1
Mac Mini 2018

Máy Mac theo loại

Mac Mini
Mac Studio
Mac Pro Track
Mac Pro Case
Apple Display

iMac đời mới

iMac M3
iMac M1
iMac 2019

Theo độ phân giải

iMac 5K
iMac 4K
iMac 2.5K

Theo kích thước

iMac 27 inch
iMac 24 inch
iMac 21.5 inch

iMac theo năm

iMac 2023
iMac 2021
iMac 2020
iMac 2019
iMac 2017

Thay pin

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay màn hình

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay vỏ

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Sửa chữa khác

Thay loa
Thay nút nguồn
Thay chân sạc
Thay camera
Sửa Face id

Thu cũ iPhone

Thu cũ iPad

Thu cũ Macbook

Thu cũ khác

Giỏ hàng

zalo