Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPad (Mini, Air, Gen, Pro) mới, cũ giá rẻ, bảo hành 36 tháng, thu cũ đổi mới

iPad Air 2 WIFI 16GB cũ Giảm 18.210.000₫
iPad Air 2 WIFI 16GB cũ
2.490.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 Wifi 16GB Cũ Giảm 12.210.000₫
iPad Mini 3 Wifi 16GB Cũ
2.690.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Air 2 4G 16GB cũ Giảm 17.610.000₫
iPad Air 2 4G 16GB cũ
3.090.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Air 2 WIFI 32GB cũ Giảm 17.610.000₫
iPad Air 2 WIFI 32GB cũ
3.090.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Gen 5 Wifi 32GB cũ Giảm 4.400.000₫
iPad Gen 5 Wifi 32GB cũ
3.090.000₫ 7.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 4G 16GB Cũ Giảm 11.510.000₫
iPad Mini 3 4G 16GB Cũ
3.390.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 Wifi 64GB Cũ Giảm 11.410.000₫
iPad Mini 3 Wifi 64GB Cũ
3.490.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Air 2 4G 32GB cũ Giảm 17.110.000₫
iPad Air 2 4G 32GB cũ
3.590.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Air 2 WIFI 64GB cũ Giảm 17.110.000₫
iPad Air 2 WIFI 64GB cũ
3.590.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 Wifi 16GB cũ Giảm 11.310.000₫
iPad Mini 4 Wifi 16GB cũ
3.590.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 4G 128GB cũ Giảm 10.910.000₫
iPad Mini 4 4G 128GB cũ
3.790.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng cường lực trị giá 250k khi mua ốp lưng, giảm thêm 5% cho khách hàng cũ

KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Gen 5 4G 32Gb cũ Giảm 4.700.000₫
iPad Gen 5 4G 32Gb cũ
3.790.000₫ 7.990.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Air 2 4G 64GB cũ Giảm 16.610.000₫
iPad Air 2 4G 64GB cũ
4.090.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Air 2 WIFI 128GB cũ Giảm 16.610.000₫
iPad Air 2 WIFI 128GB cũ
4.090.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 4G 64GB Cũ Giảm 10.510.000₫
iPad Mini 3 4G 64GB Cũ
4.390.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Gen 6 Wifi 32GB cũ Giảm 5.010.000₫
iPad Gen 6 Wifi 32GB cũ
4.390.000₫ 9.900.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 3 Wifi 128GB Cũ Giảm 10.410.000₫
iPad Mini 3 Wifi 128GB Cũ
4.490.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Pro 9.7 (2016) Wifi 32GB cũ Giảm 16.710.000₫
iPad Pro 9.7 (2016) Wifi 32GB cũ
4.490.000₫ 21.200.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 4G 16GB cũ Giảm 10.410.000₫
iPad Mini 4 4G 16GB cũ
4.490.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ
iPad Mini 4 Wifi 32GB cũ Giảm 10.410.000₫
iPad Mini 4 Wifi 32GB cũ
4.490.000₫ 14.400.000₫
Trợ giá lên đời: 500.000đ
KM

Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%; Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

h5
 • Tặng Voucher 200k khi mua máy đẹp 99%
 • Giảm thêm 5% tối đa 200k cho khách hàng cũ

Mua iPad cũ, mới, chính hãng tại Xoanstore

iPad là một loại máy tính bảng được sản xuất bởi Apple, chạy hệ điều hành iOS. Đây là sự kết hợp giữa điện thoạthông minh và máy tính xách tay. Chức năng của nó tương tự như iPhone. Trong trường hợp iPad được gắn thêm thiết bị ngoại vi thì iPad lại giống như một chiếc máy tính xách tay nhỏ gọn.

Thiết bị có màn hình cảm ứng, có bàn phím ảo. Hầu hết tất cả iPad đều có thể kết nối WiFi, một số còn có kết nối dữ liệu di động.

Thiết kế nguyên khối sang trọng, mỏng nhẹ

iPad có thiết kế sang trọng, thanh lịch chuẩn phong cách Apple với chất liệu nhôm kim loại được làm nguyên khối và cực kỳ chắc chắn. Qua các thế hệ iPad, Apple ngày càng hoàn thiện hơn trong từng đường nét thiết kế mang đến sản phẩm hoàn hảo nhất

Cấu hình tốt và không ngừng cải tiến

Đi kèm với thiết kế đẹp sang trọng thì những sản phẩm iPad khi được ra mắt đều được trang bị một cấu hình cực tốt với khả năng xử lý hình ảnh cao, tốc độ nhanh, cấu hình mạnh mẽ cùng cảm ứng mượt mà.

Bên cạnh đó, việc không ngừng nâng cấp và cải tiến chất lượng sản phẩm còn giúp đảm bảo quá trình sử dụng mượt mà của người dùng trong thời gian dài.

Màn hình Retina cho hình ảnh tuyệt hảo

Nhờ sở hữu màn hình có độ phân giải cao cùng góc nhìn rộng, iPad mang đến cho bạn chất lượng hình ảnh có độ chi tiết cao, hỗ trợ các tác vụ đồ họa chính xác, đồng thời nâng cao trải nghiệm giải trí như xem phim, chơi game,...

Đặc biệt, ở những dòng iPad Air, iPad Pro, iPad Pro M1 được trang bị công nghệ màn hình Liquid Retina giúp máy hiển thị được dải màu rộng, cân chỉnh màu sắc để hiển thị hình ảnh chính xác và sắc nét hơn.

Hệ thống camera sắc nét 

iPad ược trang bị hệ thống camera trước và sau sắc nét với độ phân giải cao, việc lưu lại khoảnh khắc trên iPad không hề thua kém những chiếc smartphone. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ các cuộc trò chuyện facetime hay video call thông qua các ứng dụng chat trở nên rõ nét hơn.

Đặc biệt, trên các dòng iPad Pro M1 2021 còn được trang bị thêm tính năng Center Stagehoàn mới có chức năng tự động nhận diện, căn góc để giúp cho chủ thể luôn ở giữa khung hình nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và video của bạn

Xoanstore.vn chuyên cung cấp iPad Gen 5 6 7 8 9, Air 2 3 4 5 6, Mini 3 4 5 6, Pro 2016 2017 2018 2020 2021 cũ, mới giá rẻ nhất, thu cũ đổi mới tận nhà, trả góp 0% qua thẻ tín dụng, hỗ trợ trả góp thanh toán 0 đồng nhận máy về trải nghiệm trước.

Hệ điều hành iPadOS độc quyền

iPadOS là hệ điều hành được Apple thiết kế và phát triển dành riêng cho iPad, với giao diện và các chế độ đa nhiệm được tinh chỉnh phù hợp để mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên chiếc iPad của mình.

Bạn có thể chia đôi màn hình hay thay đổi kích thước để phân chia vùng làm việc phù hợp và tiện lợi. Bên cạnh đó, iPadOS cũng hỗ trợ kết nối iPad với Apple Pencil tốt hơn cho bạn ghi chú và làm những công việc liên quan đồ họa một cách nhanh chóng.

Bảo mật tốt

Các sản phẩm iPad đến từ thương hiệu Apple luôn được đề cao khả năng bảo mật dữ liệu trên mỗi thiết bị. Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư được tích hợp vào iPad một cách tối đa nhằm giúp ngăn chặn người khác truy cập dữ liệu trên iPad của bạn và trong iCloud.

Các tính năng bảo mật được trang bị trên iPad có thể kể đến như:

 • Hỗ trợ mở khóa ipad bằng mật mãFace ID hoặc Touch ID, đem lại những cách thức bảo mật và thuận tiện để mở khóa iPad của bạn mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho thiết bị.
 • Ứng dụng Tìm iPad giúp bạn tìm kiếm thiết bị của mình trong trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp, đồng thời ngăn chặn bất kỳ sự kích hoạt hoặc sử dụng iPad của bạn từ người khác.
 • Bảo mật ID Apple của bạn.
 • Sử dụng Đăng nhập bằng Apple khi khả dụng, đồng thời cho phép iPad tạo mật khẩu mạnh nếu Đăng nhập bằng Apple không khả dụng.
 • Bạn có quyền lựa chọn chấp thuận hoặc từ chối cấp quyền cho ứng dụng theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web.
 • Sử dụng công cụ xác thực tích hợp cho xác thực hai yếu tố.
 • Bảo vệ hoạt động mail của bạn
 • Sử dụng internet bảo mật hơn với Chuyển tiếp bảo mật iCloud.

Nếu bạn muốn tìm iPad hàng chính hãng của Apple với giá cả hợp lí, hãy đến với Xoăn Store. Tại Xoanstore.vn luôn có đủ iPad hàng like new đẹp keng như mới, cam kết chuẩn Zin, đủ máy New 100% Fullbox Nguyên Seal Chưa Active, chính hãng, công ty, xách tay, nhiều mẫu phụ kiện phù hợp với đa dạng nhu cầu của người dùng

Hãy đến ngay Xoanstore.vn gần nhất để trải nghiệm và mua sắm sản phẩm của Apple với chất lượng tốt nhất cùng chế độ hậu mãi tốt nhất!

Sản phẩm bạn vừa xem
Sticky Phải Sticky Trái
Big GRQ
Big GRQ
APPLE CHÍNH HÃNG

iPhone 15 Series

15 Pro Max
15 Pro
15 Plus
15

iPhone 14 Series

14 Pro Max
14 Pro
14 Plus
14

iPhone 13 Series

13 Pro Max
13 Pro
13
13 Mini

iPhone theo đời

12 Series
11 Series
Xs/Xsmax
X/Xr
8/8Plus
7/7Plus
6s/6s Plus

iPad Pro

Pro M2
Pro M1
2020
2018

iPad Air

Air 5
Air 4
Air 3
Air 2

iPad Mini

Mini 6
Mini 5
Mini 4
Mini 3

iPad Theo Đời

iPad Air
iPad Mini
iPad Gen
iPad Pro

Watch cao cấp

Ultra
Gốm
Hermes
Titan

Watch đời cao

Ultra
S9
S8
S7

Watch giá rẻ

Series 6
Series 5
Series 4
Series 3

Watch theo đời

Watch Se
Series 9
Series 8
Series 7
Series 6
Series 5
Series 4
Series 3
Series 2
Series 1

Chuyên hiệu năng

Pro M3
Pro M2
Pro M1
Pro Intel

Chuyên văn phòng

Air M2
Air M1
Air 2020
Air 2019

Macbook giá rẻ

Pro 2017
Pro 2016
Air 2018
Air 2017

Macbook theo đời

M3 2023
M2 2022
M1 2021
M1 2020
Intel 2020
Intel 2019
Intel 2018
Intel 2017
Intel 2016
Intel 2015

Tai nghe cao cấp

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro

Tai nghe giá rẻ

Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Airpods theo loại

Airpods Max
Airpods Pro 2
Airpods Pro
Airpods 3
Airpods 2
Airpods 1

Phụ kiện iPhone

Cường lực
Cáp sạc
Pin dự phòng

Phụ kiện iPad

Bao da
Cường lực
Apple Pencil

Phụ kiện theo loại

Bao da iPad
Airtag
Apple Pencil
Ổ cứng di động
Airpods 2
Airpods 1
Earpods 3.5
Earpods Lightning

Máy Mac chuyên dụng

Mac Pro Track
Mac Studio
Mac Pro Case

Máy Mac thông dụng

Mac Mini M2
Mac Mini M1
Mac Mini 2018

Máy Mac theo loại

Mac Mini
Mac Studio
Mac Pro Track
Mac Pro Case
Apple Display

iMac đời mới

iMac M3
iMac M1
iMac 2019

Theo độ phân giải

iMac 5K
iMac 4K
iMac 2.5K

Theo kích thước

iMac 27 inch
iMac 24 inch
iMac 21.5 inch

iMac theo năm

iMac 2023
iMac 2021
iMac 2020
iMac 2019
iMac 2017

Thay pin

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay màn hình

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Thay vỏ

iPhone
iPad
Watch
Macbook

Sửa chữa khác

Thay loa
Thay nút nguồn
Thay chân sạc
Thay camera
Sửa Face id

Thu cũ iPhone

Thu cũ iPad

Thu cũ Macbook

Thu cũ khác

Giỏ hàng